Uitgelicht: Wethouder Jan Dijkstra leest voor op De Fûgelsang

Op de dag van de duurzaamheid en passend in de Kinderboekenweek las wethouder Jan Dijkstra woensdag 10 oktober voor op CBS De Fûgelsang. De Fûgelsang besteedt al jaren aandacht aan de dag van de Duurzaamheid, waarbij jaarlijks een boek met allerlei verhalen over duurzaamheid door de school centraal staat.
Bij de groepen 1 t/m 3 ging het verhaal over een park met windmolens, bij de groepen 4 en 5 over de keizerpinguïns en het opwarmen van de aarde en bij de groepen 6,7 en 8 over de afvalberg en het plastic.
Bij dit laatste vertelde Dijkstra uit eigen ervaring bij hij bij de Seedyk afval verzamelde en zich verbaasde hoeveel je in een half uur bij elkaar raapt.
De kinderen luisterden belangstellend en reageerden erg enthousiast. De leerkrachten werden door het enthousiasme van Jan Dijkstra en de kinderen besmet en willen met hun lessen verder gaan met dit onderwerp.

Kalender

22 november
Directeurenoverleg
28 november
Vergadering Auditcommissie
Overzicht Kalender

Verenigingsnieuws

Personeelsdag 2018

De essentie van ons onderwijs was het thema van de personeelsdag 2018. Prof. Bas Haring nam op

het bAken

Wintertijd

We hopen alle leerlingen a.s maandag 29 oktober weer in goede gezondheid te mogen begroeten.

Uit de media

Fryslân rookvrij

Het project 'Rookvrije Generatie' vindt dat kinderen het recht hebben op te groeien in een rookvrije