Uitgelicht: Leerlingen van De Flambou gaan “Energy Challenges” aan.

Woensdag 8 mei was een spannende dag op CBS De Flambou in Oosterbierum. Op deze dag presenteerden de leerlingen hun project vanuit het project Energy Challenges. Burgemeester Waanders van de gemeente Waadhoeke kwam hiervoor speciaal naar school.

In groepjes presenteerden de kinderen hun onderzoek. Dit varieerde van informatie over windmolens, het gevaar van de plastic soep in de oceanen en de slachtoffers onder de zeedieren. Verder aandacht voor 'vier-in-een' energie: waterenergie (zout-zoet), windenergie, zonne energie en biomassa.

De kinderen hebben vijf vlammende regels afgesproken:
meer buiten spelen – minder water gebruiken bij het handenwassen – lampen, computers en beeldschermen vaker uit – dikke truien aan en de kachel lager – zonneschermen minder vaak laten zakken. Hiermee bespaart de school daadwerkelijk veel energie.

Een toekomststoel, een idee van Jan Terlouw, werd aan het bestuur overhandigd. De stoel staat symbool voor de toekomst en helpt de besturen herinneren om de toekomst mee te wegen bij de beslissingen zodat de mensen van morgen nog net zo van de wereld kunnen genieten als wij.

De scholen van CBO Noardwest Fryslân besteden al een aantal jaren aandacht aan verduurzaming en energie besparing. Het project Energy Challenges is hiervoor speciaal voor kinderen in de bovenbouw ontwikkeld.

Het bestuur werkt aan verduurzaming van de schoolgebouwen door energiebesparende maatregelen zoals het aanbrengen van LED verlichting.
Ter afsluiting werd een bezoek gebracht aan de kloostertuin waar de kinderen leren groenten te verbouwen.

Foto's: Joachim de Ruiter

Kalender

20 juni
Directeurenoverleg
27 juni
Nieuwsbrief
Overzicht Kalender

Verenigingsnieuws

sws It Iepen Finster wint de Himmelwikebokaal

Blije gezichten en hard gejuich op sws It Iepen Finster. De leerlingen van de basisschool uit

it iepen finster

SWS It Iepen Finster uit Achlum wint Himmelwikebokaal in gemeente Waadhoeke

Jaarlijks terugkerend project Van maandag 1 t/m donderdag 18 april deden,

Uit de media

Praten loont

Het loont de moeite om veel te praten met je kind. Jonge kinderen van wie de ouders veel met hen