Uitgelicht: Oogsttijd op CBS De Flambou

Een schitterend gezicht; alle leerlingen van groep 6, 7 en 8 op de Kloostertuin tussen de dahliabloemen. CBS De Flambou heeft op de tuin van het dorp, op de Kloostertuin een eigen hoekje tuin. Dit schooljaar verbouwen wij er o.a. dahliaknollen. Het hele jaar hebben de leerlingen van onze school de dahliaknollen verzorgd en nu is het tijd om te oogsten! Aan de leerlingen van de bovenbouw de eer, zij hebben de dahliabloemen gesnoeid. Van de dahliabloemen zijn door de leerlingen van de bovenbouw mooie bosjes bloemen gemaakt en die worden in het dorp verkocht. De opbrengst gaat naar ons zendingsproject, Victory4All!

Kalender

11 december
Overleg IB-ers
12 december
Kerstmarkt
Overzicht Kalender

Verenigingsnieuws

Personeelsdag 2018

De essentie van ons onderwijs was het thema van de personeelsdag 2018. Prof. Bas Haring nam op

Staetlansskoalle

Afsluiting Kinderboekenweek.

Uit de media

Iets meer kinderen met dyslexie

Het percentage kinderen dat dyslexie heeft is sinds 2001 licht toegenomen. Had in de periode 2001