Uitgelicht: Onderwijs cao 2019 – 2020

Ruim 96 procent van de schoolbesturen, verenigd in de PO-Raad, stemden in met het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Op vrijdag 10 januari 2020 tekenden de partijen het definitieve akkoord voor de CAO PO 2019-2020.
De vakbonden hadden al eerder aangegeven dat hun achterbannen instemmen met het onderhandelaarsakkoord, zodat het akkoord definitief is.
Er is de afgelopen periode, vanaf september 2018, een structurele salarisverbetering gerealiseerd voor de leraren van ruim 12,8%.
De salarissen voor de onderwijsassistenten en de schooldirecties worden per 1 augustus a.s. aangepast.Kalender

25 februari
Stuurgroep ICT
05 maart
Vergadering RvT
Overzicht Kalender

Dit zijn wij!

Bekijk hier het filmpje dat onze leerlingen maakten over de ontwikkelingen op de scholen van onze vereniging .

Verenigingsnieuws

Vacature Voorzitter College van Bestuur

De Raad van Toezicht is op zoek naar een bestuursvoorzitter. Bijgaand leest u het profiel.U

Korendrager

Voorstelling Van Tryater

Uit de media

Aantal 'eenoudergezinnen' groeit

16 procent van de Nederlandse kinderen groeit op in een gezin met één ouder. Dit