Statuten

Hieronder leest u meer over onze grondslag, missie en visie. U kunt hier ook onze statuten downloaden.

Grondslag
De grondslag van de vereniging is christelijk, waarbij er ruimte is voor pluriformiteit in het christelijk profiel van de scholen.De vereniging hanteert de Bijbel als inspiratiebron voor de omgang met God, de naaste en de omringende wereld en voor al haar andere handelen.De vereniging hanteert een open toelatingsbeleid waarbij de ouders de grondslag en de visie van de organisatie en haar scholen dienen te respecteren.
Visie
In de scholen moet de grondslag vertaald worden naar en betekenis krijgen voor de onderwijskundige praktijk. Gebaseerd op de christelijke identiteit gelooft de vereniging dat ieder kind uniek en waardevol is. Onze inspanningen van de vereniging richten zich dan ook op een veilig, liefdevol en respectvol schoolklimaat. Op deze manier hopen wij dat de kinderen via onderwijs en ondersteuning van persoonlijkheidsontwikkeling een ononderbroken groei doormaken en vaardigheden ontwikkelen die hen in staat stellen bij hen passend onderwijs te volgen. De vereniging streeft er naar dat de kinderen zich in de maatschappij een zelfstandige en positief-kritische plaats kunnen verwerven, waarbij zij het zicht op de ander niet verliezen. 
Missie
De vereniging streeft er naar om vanuit de grondslag, vorm en inhoud te geven aan kwalitatief goed onderwijs en opvoeding in waarden en normen.