mei
juni
10Pinkstermaandag
19Algemene Leden Vergadering
19Vergadering Raad van Toezicht
20Directeurenoverleg
27Nieuwsbrief
27Overleg GMR
juli
05Afsluiting Bestuursjaar
13 t/m 25-08Zomervakantie
augustus
september