juli
augustus
17Begin schooljaar
27Afscheid bestuurders
september
07ZAT Zorg Advies Team
08RvT
10Directeurenoverleg
14Vergadering GMR
15i-coaches bijeenkomst
22CBO Academie
oktober