juli
augustus
26Begin schooljaar
september
12Directeurenoverleg
18Vergadering GMR
24Stuurgroep ICT
25CBO Academie
25Netwerk Begrijpend Lezen
26Vergadering RvT