januari
februari
01Beleidsdag voor RvT, CvB en directeuren
11Overleg IB-ers
12Nieuwsbrief
12CBO Academie
15 t/m 23Voorjaarsvakantie
25Stuurgroep ICT
maart
05Vergadering RvT
10Cursus BHV
11Biddag
12Directeurenoverleg
18Cursus BHV
18Netwerk Meertaligheid
25Vergadering GMR
april