tel: 0517 391081
info@cbo-nwf.nl

-->-->

CBO Noardwest Fryslân, zorgt voor kinderopvang en basisonderwijs

CBO Noardwest Fryslân biedt kinderen van 0 tot 13 jaar basisonderwijs en opvang. Hiervoor hebben we 17 verschillende vestigingen in de gemeenten Harlingen, Waadhoeke en Leeuwarden. Afhankelijk van de locatie bieden we kinderdagverblijf, peuteropvang, basisonderwijs en buitenschoolse opvang.

Onze wortels liggen in het christelijk basisonderwijs. Nu hebben we een open toelatingsbeleid waarbij we respectvol omgaan met anders- en niet gelovigen.

De keuzes die we maken en de manier waarop we werken, komen voort uit onze kernwaarden; vertrouwen, bezieling en groei.

Onze kinderopvang

Stichting Kinderopvang Noardwest Fryslân verzorgt de kinderopvang van kindcentra in 13 locaties.
Een overzicht van onze kindcentra vindt u hier.
De vorm van opvang verschilt per locatie. Op de website van elk kindcentrum vindt u informatie over wat onze stichting daar kan bieden.

Ons basisonderwijs

Stichting voor Christelijk Basisonderwijs in Noardwest Fryslân verzorgt basisonderwijs in 17 locaties van Noordwest Friesland. Het overzicht van wat we te bieden hebben vindt u hier.

Dit zijn wij

Bekijk hier het filmpje dat onze leerlingen maakten over de ontwikkelingen op de scholen van onze stichting.

Verlenging lockdown tot 8 februari 2021

Vandaag heeft het kabinet, op basis van het OMT-advies, besloten dat de basisscholen en de kinderopvang tot in ieder geval 8 februari 2021 gesloten blijven. Ondanks een dalend aantal besmettingen blijft de situatie zorgelijk. Bovendien zijn er te veel onzekerheden en vragen rondom de nieuwe varianten van het virus om een veilige heropening te kunnen garanderen. Een teleurstelling voor ons allemaal, voor scholen, voor de kinderopvang, voor kinderen en voor ouders. Maar de veiligheid van leerlingen, leraren en ander onderwijs- en kinderopvangpersoneel blijft de allerhoogste prioriteit.  

Wij bieden op al onze locaties noodopvang aan. Op de locaties waar wij kinderopvang aanbieden, bieden wij ook noodopvang voor de kinderopvang aan.  

Wij constateren dat de vraag naar noodopvang hoger is dan tijdens de lockdown in het voorjaar van 2020. Dit brengt op enkele locaties organisatorische problemen met zich mee. Samen met de medewerkers van de kinderopvang proberen wij zo goed mogelijk de noodopvang voor het onderwijs te organiseren.  

Meer informatie via de website: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/01/17/basisscholen-en-kinderopvang-gaan-niet-eerder-open

NIEUWS

Sluiting basisscholen en kinderopvang
16 december 2020

Afgelopen maandag werd bekend dat de basisscholen met ingang van 16 december de deuren sluiten tot maandag 18 januari 2021. Wij hebben onze ouders hierover een brief gestuurd.

Brief ouders 

verslag GMR 20 december 2020

Als u op onderstaande link klikt kunt u het verslag van de GMR lezen

  • Notulen GMR 10-12-2020 DEF.pdf