Algemene Ledenvergadering 2019

De vergaderstukken voor de ledenvergadering 2019 worden dit jaar digitaal aangeboden. Tevens is het verslag van de gehouden vergadering hier geplaatst.

Bestuursverslag en Jaarrekening 2018

Accountantsverklaring