Algemene ledenvergadering 13 juni 2018

Bijgaand de uitnodiging en de vergaderstukken voor de ledenvergadering. Bestuursverslag en Jaarrekening 2017 zijn hieronder apart vermeld.