Kindcentra

Hieronder vindt u het overzicht van onze zeventien locaties.

  cbs De Flambou

  Oosterbierum

  ikc Het bAken

  Harlingen

  ikc Prins Johan Friso

  Harlingen

  ikc De Skeakel

  Sexbierum

  ikc It iepen finster

  Achlum

  cbs De Korendrager

  Franeker

  cbs Toermalijn

  Franeker

  cbs Staetlânsskoalle

  Tzum

  cbs Mooitaki

  Bitgummole

  cbs It Anker

  Dronryp

  cbs De Fûgelsang

  Berltsum

  cbs Eben Haëzer

  Menaam

  sws De Syl

  Oude Bildtzijl

  sws De Swirrel

  Britsum

  cbs De Noordster

  Nij Altoenae

  cbs De Slotschool

  St. Annaparochie

  cbs De Wizebeam

  Minnertsga