tel: 0517 391081
info@cbo-nwf.nl

CBO Noardwest Fryslân, zorgt voor kinderopvang en basisonderwijs

CBO Noardwest Fryslân biedt kinderen van 0 tot 13 jaar basisonderwijs en opvang. Hiervoor hebben we 17 verschillende vestigingen in de gemeenten Harlingen, Waadhoeke en Leeuwarden. Afhankelijk van de locatie bieden we kinderdagverblijf, peuteropvang, basisonderwijs en buitenschoolse opvang.

Onze wortels liggen in het christelijk basisonderwijs. Nu hebben we een open toelatingsbeleid waarbij we respectvol omgaan met anders- en niet gelovigen.

De keuzes die we maken en de manier waarop we werken, komen voort uit onze kernwaarden; vertrouwen, bezieling en groei.

Onze kinderopvang

Stichting Kinderopvang Noardwest Fryslân verzorgt de kinderopvang van kindcentra in 16 locaties.
Een overzicht van onze kindcentra vindt u hier.
De vorm van opvang verschilt per locatie. Op de website van elk kindcentrum vindt u informatie over wat onze stichting daar kan bieden.

Ons basisonderwijs

Stichting voor Christelijk Basisonderwijs in Noardwest Fryslân verzorgt basisonderwijs in 17 locaties van Noordwest Friesland. Het overzicht van wat we te bieden hebben vindt u hier.

Dit zijn wij

Bekijk hier het filmpje dat onze leerlingen maakten over de ontwikkelingen op de scholen van onze koepel.

NIEUWS

Afscheid
01 oktober 2020

1 oktober was de datum waarop 2 collega's met pensioen gingen. 2 collega's met uitstervende beroepen. Nieske Coster was notuliste bij alle vergaderingen. Minke Boersma was meer dan 40 jaar schoolschoonmaakster op de Flambou in Oosterbierum.

Minke werd toegezongen door de kinderen en Nieske werd een lunch aangeboden met haar collega's van kantoor. Beide dames ontvingen uit handen van dhr. de Groot een envelop met inhoud