Nieuws

Op onze website bieden we verschillende soorten nieuws aan.

 • Verenigingsnieuws is op deze site te lezen, maar ook op de websites van onze scholen.
 • Op onze site presenteren wij onder 'schoolnieuws' ook een selectie van nieuwtjes die onze scholen op hun eigen website publiceren.
 • Uit de media is een rubriek met nieuwtjes die aan onderwijs en kinderen zijn gerelateerd. Ze worden opgespoord uit verschillende media.

  24 maart, Noodopvang

  Voor kinderen van ouders die werken in 'de vitale' beroepen, is noodopvang in het eigen kindcentrum (school/opvang) beschikbaar. In bijgaande poster is deze informatie verwerkt.

  Denkt u in aanmerking te komen voor deze noodopvang, neem dan contact op met de directeur van uw kindcentrum.


  16 maart, Corona: Sluiting scholen

  Het bestuur heeft gistermiddag in overleg met de schooldirecteuren besloten de scholen te sluiten. Na opmaak en verzending van de brief aan de ouders/verzorgers volgde een persconferentie. Minister Slob deelde mee dat de scholen en de kinderopvang tot maandag 6 april gesloten blijven.

  Ouders die werkzaam zijn in de 'vitale' beroepen kunnen voor de opvang van hun kinderen een beroep doen op de kinderopvang en de scholen .

  27 februari, Omzetting rechtspersoon

  Het bestuur schreef een algemene ledenvergadering uit op 12 februari. Het onderwerp was de omzetting van de rechtspersoon, van een vereniging naar een stichting.

  Na een uitleg van het bestuur, stemden de 11 leden unaniem in met dit voorstel.
  De wettelijke drempel van 90% werd hiermee ruimschoots gehaald. 

  Voor een wijziging van de statuten werd het quorum van 2/3 van de leden niet gehaald. Dit was verwacht, en daarom was al bij de schriftelijke uitnodiging een tweede vergadering aangekondigd voor 26 februari.

  Deze bijeenkomst werd bezocht door zes leden die allen unaniem instemden met de gewijzigde statuten.

  De laatste stap, goedkeuring van de rechtbank, wordt begeleid door Jelsma Koelma notarissen.
  Na een positieve beslissing van de rechtbank worden alle leden schriftelijk geinformeerd over de omzetting van de rechtspersoon.

  Bijgaand het verslag van de vergadering.


  25 februari, Wonen in de toekomst

  Een huis met een ruime tuin, zonnepanelen en goed gezelschap.

  Dat zijn de woonwensen van kinderen uit Oosterbierum.
  De kinderen van groep 6, 7 en 8 van CBS De Flambou uit Oosterbierum hebben met elkaar nagedacht over het wonen van de toekomst. Wat vinden zij belangrijk en welke woonwensen hebben ze. Maar ook wat is er goed en minder goed in Oosterbierum.
  Op 13 februari presenteerden ze de resultaten in de klas, aan Dorpsbelang en aan Wonen Noordwest Friesland.

  Alle partijen waren onder de indruk van de enthousiaste presentaties van de verschillende groepjes. De kinderen gaven goed onderbouwde adviezen en willen actief meedenken en meedoen in het dorp. Prachtig om te zien hoe enthousiast er is nagedacht over het dorp en wonen in de toekomst!

  Woonwensen
  De kinderen hebben goed voor ogen in wat voor woning ze willen wonen: een normaal huis, liefst vrijstaand, met een grote en opgeruimde tuin en ruimte voor dieren. Milieubewust zijn ze ook: veel kinderen willen zonnepanelen en een milieuvriendelijke woning. De woning moet bestaan uit meerdere kamers, een leefkeuken en een ruime woonkamer. Maar het belangrijkste in de woning vinden ze toch wel prettig en goed gezelschap!

   


  23 februari, Lektor meartaligens Joana Duarte moediget it brûken fan de memmetaal oan

  Sels praat se Portugeesk, Dútsk, Nederlânsk, Frysk, Ingelsk, Spaansk en Frânsk: Joana Duarte.
  Hikke en tein yn Portugal, promovearre oan de universiteit fan Hamburg en in pear wike lyn beneamd ta lektor Frysk en meartaligens oan NHL Stenden. Duarte hechtet grutte wearde oan de memmetaal. It brûken fan dy memmetaal is essinsjeel foar de taalûntwikkeling fan bern, sa seit se.

  Yn groep 6, 7 en 8 fan De Flambou yn Easterbierrum krije de bern de opdracht om in resept foar freonskip te skriuwen. Earst yn it Nederlânsk en dêrnei moat it oersetten wurde yn twa talen. Hokker talen dat binne, meie de bern sels witte. De measte Frysktalige bern kieze derfoar om it resept yn it Frysk te skriuwen. Der binne ek Poalske bern dy't it Poalsk kieze en in famke mei in Sweedske mem en in Nederlânsktalige heit wol it yn it Sweedsk dwaan.

  Dêrnjonken kieze bern ek foar talen dy't se net behearskje: Mauri (Nij-Seelân), Sineesk en Frânsk. De opdracht is in foarbyld fan hoe't der op De Flambou mei de ferskillende talen omgien wurdt. Fakoerskriedend wurde meardere talen brûkt. Dat komt ek trochdat der yn ferhâlding in soad bern mei in oare memmetaal as Frysk of Nederlânsk op skoalle sitte

  Trijetalige skoalle
  De Flambou is sûnt 2012 in trijetalige skoalle: der wurdt les jûn yn it Frysk, Ingelsk en Nederlânsk. It oanlearen fan mear talen is neffens de skoalle belangryk foar de ynternasjonale kommunikaasje. Of, om it hiel simpel te sizzen: de bern moatte har yn binnen- en bûtenlân rêde kinne. Ut ynternasjonaal wittenskiplik ûndersyk hat boppedat kear op kear dúdlik bliken dien dat de basisskoalle oandacht jaan moat oan de memmetaal fan it bern. As dy goed ûntwikkele wurdt, kinne dêr folle makliker oare talen oan tafoege wurde.

   

  Op de foto's: Joana Duarte, direkteur Alys Hoekstra en learkracht Petra Zwart - Foto: Omrop Fryslân

  Reportage Omrop Fryslân link: 


  13 februari, Wonderlijke uitvindingen!
  Na de voorjaarsvakantie start IKC Prins Johan Friso met een gezamenlijk thema! Tot aan de meivakantie werkt ons hele Kind Centrum aan het thema ‘Wonderlijke Uitvindingen’. Maandag 24 februari openen we het thema gezamenlijk op het leerplein.

  Wat gaan we doen?
  Door het hele Kind Centrum worden activiteiten georganiseerd die te maken hebben met uitvindingen. Van de Hunebedden in Drenthe tot een balpen, van Huisje, Boompje, Beestje tot aan kunstenaars, van een proefjesmiddag tot een bezoek aan de fietsenmaker en van uitvindingen op de boerderij tot experimenteren in het scheikunde lokaal van de RSG. Voor alle units worden extra activiteiten georganiseerd. Het belooft leuk, leerzaam en interessant te worden!

  Ben je benieuwd wat we allemaal hebben gedaan? Op dinsdag 21 april van 16.00 uur tot 17.00 uur is iedereen uitgenodigd om een kijkje te komen nemen bij ons! Papa’s, mama’s, broers, zussen, opa’s en oma’s, wees welkom!


  3 februari, Duurzame energie 2020
  CBO NWF streeft naar verduurzaming van de schoolgebouwen. Naast eigen zonnepanelen participeren we in energiecoöperaties.
  Vandaag ontvingen we de certificaten voor duurzame energie.
  Onze elektriciteit komt van windenergie en de emissie van CO2 van het aardgas is eveneens vergroend (VER: Verified Emission Reductions).
  Hiermee leveren we weer een kleine bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelen.