Nieuws

Op onze website bieden we verschillende soorten nieuws aan.

 • Verenigingsnieuws is op deze site te lezen, maar ook op de websites van onze scholen.
 • Op onze site presenteren wij onder 'schoolnieuws' ook een selectie van nieuwtjes die onze scholen op hun eigen website publiceren.
 • Uit de media is een rubriek met nieuwtjes die aan onderwijs en kinderen zijn gerelateerd. Ze worden opgespoord uit verschillende media.

  18 maart, Verslag GMR vergadering
  Bijgaand het verslag van de vergadering van 12 maart 2019, gehouden cbs Fûgelsang te Berltsum.
  13 maart, 40-jarig jubileum Minke Visser De Flambou
  Op dinsdag 12 maart was het precies de dag dat Minke Visser (en Yeb) onze schoonmaakster (schoonmaker) 40 jaar bij De Flambou werkzaam is. Minke en Yeb gefeliciteerd met dit 40 jarige jubileum.
  Ontzettend bedankt voor het schoonmaken van onze school, want wat is het heerlijk om ‘s morgens op je werk te mogen komen op zo’n schone school. In een ‘lawaai schoonmaakoptocht’ hebben juffen en kinderen Minke en Yeb opgehaald, een slag door het dorp gemaakt en daarna uit volle borst een lied voor Minke en Yeb gezongen. Alle leerlingen hadden een tekening/tekst etc. voor haar gemaakt op een vaatdoekje. Deze slinger met vaatdoekjes hebben wij aan Minke En Yeb gegeven.
  Na schooltijd was er voor de jubilaris en team tijd voor een bakje met een hele mooie 'schoonmaak taart'.

  6 maart, Vergadering van de GMR
  De GMR behandelt in de vergadering van 12 maart onderstaande agenda. De vergadering wordt gehouden in cbs Fûgelsang, Ds. Van Heslingastrjitte 1,9041 EG Berltsum. (T 0518 - 461218) en begint om 19.45 uur.
  5 maart, Juf Loekie viert haar 40-jarig jubileum
  Loeki Hogeveen startte haar eerste werkdag bij de jongste kleuters op CBS De Eben Haezer in Menaldum, en werd enige tijd later met dispensatie, vanwege haar jonge leeftijd, hoofdleidster.
  Na ruim 6 jaar als kleuterleidster te hebben gewerkt ging ze na 1985 lesgeven in hogere klassen van de basisschool. Hoewel eerst als lid van de tweehoofdige leiding koos ze uiteindelijk toch voor een baan als adjunct.

  Vanaf 1990 bekwaamde Loeki zich in de functie als Intern Begeleider, in eerste instantie op de scholen Eben Haezer, It Anker en op De Fûgelsang en nu op de twee laatst genoemde scholen.
  Loekie van harte gefeliciteerd.


  4 maart, Opening dorpskeuken op SWS de Syl
  Bildts preisoep bij SWS de Syl
  Dertig genodigden zijn vrijdagmiddag samengekomen in samenwerkingsschool de Syl in Oude Bildtzijl. Bakbeppe Marijke Post is één van hen. Samen staan het gezelschap geduldig te wachten achter een lint met strik en bakkersgereedschap. Wanneer wethouder Baukje Tol het lint om vier uur heeft doorgeknipt haast iedereen zich om de nieuwe gezamenlijke keuken van het dorp met eigen ogen te bekijken.
  Bakbeppe Marijke niet. Zij heeft de keuken al gezien. Sterker, met kinderen van groep 4 en 5 heeft ze de keuken al uitgeprobeerd. Samen bakten ze cup cakes die daarna in de klas allemaal mochten worden opgegeten.
  De nieuwe keuken van basisschool de Syl is de jongste loot aan de zeer vruchtbare stam van het dorpsleven in Ouwe-Syl. Al bij de opening van de samenwerkingsschool in 2015 smeden Dorpsbelang, Stichting Welzijn Ouderen het Bildt en de school het eerste plan om de school met een keuken te verrijken. Een keuken waar niet alleen de school van zou profiteren, maar het hele dorp.
  Het had wat voeten in aarde om het benodigde geld bijeen te brengen, maar toen het geld er was konden vrijwilligers los. In drie weken tijd toverden zij een lokaal om tot een schitterende keuken en eetruimte.
  Kinderen, ouderen, groepen alleenstaanden, vriendengroepen; wie van Ouwe-Syl maar wil, kan van de ruimte gebruik maken.
  Bestuurder Pyt Sybesma van CBO Noardwest Fryslân ziet het initiatief met genoegen aan. ‘Wij als CBO willen dat onze scholen de verbinding zoeken met de dorpen en de wijken. Dit initiatief is hier een prachtig voorbeeld van. Dit geeft de school een meerwaarde voor het dorp.’
  Sybesma ziet al voor zich dat in de nieuwe keuken ook een heerlijk Bildts preisoepje gemaakt wordt. ‘Bijvoorbeeld met die armdikke sappige preien van het Bildt. En met soepballen, want die horen erbij.’

  De nieuwe keuken van Oude Bildtzijl kwam tot stand met financiële bijdragen van Iepen Mienskipsfûns, Oranjefonds, Gemeente Waadhoeke. Leefbaarheidsfonds Rabobank (Leeuwarden-Noordwest Friesland), Stichting Bildtse Belangen, Dorpsbelang Ouwe-Syl en CBO Noardwest Fryslân.

  Foto: Joachiem de Ruijter.


  7 februari, Fûgelsang breidt uit
  Basisschool CBS De Fûgelsang in Berltsum heeft een lokaal met een leerplein erbij gekregen.
  Tegen tot alle prognoses en verwachtingen in, is de school sinds het betreden van het nieuwe gebouw in schooljaar 2013-2014 gegroeid. Uitbreiding op de grond was niet mogelijk, maar gelukkig op het dakterras wel.
  Met een kraan werd het lokaal en het leerplein in delen naar boven gehesen en als een bouwdoos op het balkon in elkaar gezet.
  De nieuwe klas wordt ingericht naar de maatstaven van het huidige onderwijs.

  De leerlingen en het team zijn erg blij dat er meer ruimte in het gebouw is gekomen en de kinderen van groep 7 zijn maar wat blij met hun nieuwe stekkie.De school biedt nu standaard plaats aan acht groepen.


  6 februari, Verbouw cbs De Skeakel Sexbierum
  Na de voorjaarsvakantie start de verbouw en uitbreiding van cbs De Skeakel te Sexbierum. Penta Architecten Harlingen tekende voor het ontwerp. Intern worden leerwerkplekken gecreëerd terwijl in de uitbreiding de kinderopvang wordt gehuisvest. Hiermee is de school toekomstbestendig en kan als Kindcentrum worden ingericht. Impressie

  5 februari, Geslaagd als IKC directeur
  Vijf directeuren volgden een opleiding tot IKC directeur bij ECNO in Groningen. Met een presentatie op 5 februari werd deze opleiding succesvol afgesloten. Deze opleiding past binnen het voornemen van CBO NWF om de kinderopvang in eigen beheer te nemen.

  29 januari, Gastles minister Wopke Hoekstra op het bAken
  Platform Wijzer in geldzaken is het hele jaar door actief met het promoten van financiële educatie, dus ook buiten de Week van het geld om.

  Minister van Financiën Wopke Hoekstra gaat in het hele land een aantal gastlessen geven aan kinderen over hoe zij om moeten/kunnen gaan met geld. Tot onze verrassing werden wij, IKC Het Baken te Harlingen, door het ministerie benaderd.

  Op maandag 28 januari was het zover. Minister van Financiën, Wopke Hoekstra kwam bij ons op IKC Het Baken in groep 6. De kinderen vonden het echt heel spannend en hadden zich goed op de les voorbereid. Wist u dat een goudstaaf ongeveer 400 duizend euro waard is? En dat je op drie manieren kunt zien of een biljet echt of nep is?

  De kinderen en juffen hebben deze middag ervaren als heel bijzonder en zullen deze gebeurtenis niet snel vergeten.


  28 januari, Beleidsdag 2019
  Op zaterdag 26 januari 2019 was de jaarlijkse beleidsdag van CBO Noardwest Fryslân met College van Bestuur en Raad van Toezicht. Tijdens de middagsessie een lezing van Max Wildschut, waarbij ook zeven schooldirecteuren aanwezig zijn: een lezing over de psychologie van leiderschap en volgers.

  Volgers reageren negatief op dominantie, wat funest is voor creativiteit en motivatie. Dominantie volgt uit macht en resulteert in agressie en angst. Autonomie daarentegen is een belangrijke voorspeller van arbeidsgeluk.

  In zijn lezing refereert Max naar het leven van jager-verzamelaars-groepen: ‘iedereen is gelijkwaardig, voor macht is geen ruimte. Mensen volgen als leiderschap nodig is, de groep kiest het gezag. Gezag wordt gevonden in een leider die het vertrouwen en respect geniet van de groep. Zonder vrijwillige en gemotiveerde volgers is er geen leiderschap. Winst wordt behaald door samen te werken en elkaar te versterken. Feedback geven en ontvangen is van cruciaal belang voor het creëren van een veilige werkomgeving’.

  Een leider met gezag:
  • is competent (heeft inhoudelijke expertise)
  • dient (staat er voor de groep)
  • is empathisch (begrijpt wat uitdagingen zijn)
  • is integer
  • is bescheiden (plaatst zich niet boven de groep)
  • is effectief (creëert meerwaarde).

  21 januari, Energy Challenges
  Duurzaamheid is één van de speerpunten van de vereniging. Met de kinderen doen we al een aantal jaren mee aan de Energy Challenges. Dit jaar hebben acht scholen zich aangemeld voor deze 'Energie Wedstrijd', een wedstrijd om zoveel mogelijk energie te besparen. In de aanloop van de projectweken hebben leerlingen meegewerkt aan de Stoel van de Toekomst.
  Stoel van de Toekomst is een idee en landelijk initiatief van Jan Terlouw. In heel Nederland schuiven bedrijven en instanties steeds vaker een extra stoel aan bij hun vergadering. Die stoel staat symbool voor toekomstige generaties. Tijdens de startbijeenkomst zullen de leerlingen stoelen gaan pimpen om ze vervolgens te overhandigen aan bedrijven als de Gasunie, EnTranCe en New Energy Coalition.