Nieuws

Op onze website bieden we verschillende soorten nieuws aan.

 • Verenigingsnieuws is op deze site te lezen, maar ook op de websites van onze scholen.
 • Op onze site presenteren wij onder 'schoolnieuws' ook een selectie van nieuwtjes die onze scholen op hun eigen website publiceren.
 • Uit de media is een rubriek met nieuwtjes die aan onderwijs en kinderen zijn gerelateerd. Ze worden opgespoord uit verschillende media.

  18 juni, sws It Iepen Finster wint de Himmelwikebokaal
  Blije gezichten en hard gejuich op sws It Iepen Finster. De leerlingen van de basisschool uit Achlum zamelden tijdens de Himmelwike in de gemeente Waadhoeke het meeste zwerfafval in en wonnen daarmee de Himmelwikebokaal. Uit handen van wethouder Jan Dijkstra ontvingen ze de beker.

  Van maandag 1 t/m donderdag 18 april deden, naast CBS It Iepen Finster, nog twaalf andere scholen uit de gemeente Waadhoeke mee aan de Himmelwike van Omrin. De Himmelwike is een jaarlijks terugkerend project waarin het thema zwerfafval centraal staat. Naast theorie gaan de kinderen dus ook de straat op om hun omgeving zwerfafvalvrij te maken.


  27 mei, Uitnodiging ALV 2019
  Het bestuur roept de leden op voor de algemene ledenvergadering op 19 juni a.s. in cbs Mooitaki te Bitgummole. De vergaderstukken zijn ook opgenomen onder de kop vereniging / ledeninformatie op deze website.
  27 mei, Verslag van de vergadering van de RvT en de GMR
  Bijgaand het verslag van de gezamenlijke vergadering, gehouden op 22 mei jl. in It Anker te Dronryp.
  16 mei, Vergadering RvT en GMR
  Op 22 mei vergaderen de leden van de RvT en de GMR in cbs It Anker te Dronryp. Aanvang 19.45 uur. Bijgaand de agenda.
  9 mei, Leerlingen van De Flambou gaan “Energy Challenges” aan.
  Woensdag 8 mei was een spannende dag op CBS De Flambou in Oosterbierum. Op deze dag presenteerden de leerlingen hun project vanuit het project Energy Challenges. Burgemeester Waanders van de gemeente Waadhoeke kwam hiervoor speciaal naar school.

  In groepjes presenteerden de kinderen hun onderzoek. Dit varieerde van informatie over windmolens, het gevaar van de plastic soep in de oceanen en de slachtoffers onder de zeedieren. Verder aandacht voor 'vier-in-een' energie: waterenergie (zout-zoet), windenergie, zonne energie en biomassa.

  De kinderen hebben vijf vlammende regels afgesproken:
  meer buiten spelen – minder water gebruiken bij het handenwassen – lampen, computers en beeldschermen vaker uit – dikke truien aan en de kachel lager – zonneschermen minder vaak laten zakken. Hiermee bespaart de school daadwerkelijk veel energie.

  Een toekomststoel, een idee van Jan Terlouw, werd aan het bestuur overhandigd. De stoel staat symbool voor de toekomst en helpt de besturen herinneren om de toekomst mee te wegen bij de beslissingen zodat de mensen van morgen nog net zo van de wereld kunnen genieten als wij.

  De scholen van CBO Noardwest Fryslân besteden al een aantal jaren aandacht aan verduurzaming en energie besparing. Het project Energy Challenges is hiervoor speciaal voor kinderen in de bovenbouw ontwikkeld.

  Het bestuur werkt aan verduurzaming van de schoolgebouwen door energiebesparende maatregelen zoals het aanbrengen van LED verlichting.
  Ter afsluiting werd een bezoek gebracht aan de kloostertuin waar de kinderen leren groenten te verbouwen.

  Foto's: Joachim de Ruiter