Nieuws

Op onze website bieden we verschillende soorten nieuws aan.

 • Verenigingsnieuws is op deze site te lezen, maar ook op de websites van onze scholen.
 • Op onze site presenteren wij onder 'schoolnieuws' ook een selectie van nieuwtjes die onze scholen op hun eigen website publiceren.
 • Uit de media is een rubriek met nieuwtjes die aan onderwijs en kinderen zijn gerelateerd. Ze worden opgespoord uit verschillende media.

  4 juni, Vergoeding eigen bijdrage kinderopvang.

  De vergoeding voor de eigen bijdrage in de kinderopvang stopt per 8 juni. Dat betekent dat ouders met kinderopvangtoeslag die de kinderopvang de afgelopen periode hebben doorbetaald, een vergoeding voor het betalen van de eigen bijdrage tot aan de maximum uurprijs zullen ontvangen over de periode van 16 maart tot 8 juni.

  Zie bijgaande brief

  20 mei, Verslag GMR vergadering

  Bijgaand het verslag van de vergadering van 13 mei 2020, gehouden IKC Prins Johan Friso te Harlingen.


  14 mei, Omzetting rechtspersoon

  Met het ondertekenen van de akte werd het proces tot omzetting van de rechtspersoon afgerond.

  De leden stemden in twee vergaderingen unaniem in met het voorstel tot wijziging van Vereniging naar een Stichting. Per brief worden de leden hierover geinformeerd.

   

   


  6 mei, Vergadering van de GMR

  De GMR behandelt in de vergadering van 13 mei a.s. onderstaande agenda. De vergadering wordt gehouden in ikc Prins Johan Friso, Grettingalaan 43 in Harlingen en begint om 19.45 uur.


  23 april, Scholen open na de meivakantie

  De maatregelen zijn versoepeld, de scholen mogen na de meivakantie weer beperkt open. We starten weeer met halve klassen op maandag 11 mei. In bijgaande brief worden de ouders van de kinderopvang en de bassischool geinformeerd.

  22 april, Nieuwe bestuurder benoemd

  De Raad van Toezicht heeft de heer Teo de Groot benoemd in de bestursvacature per 1 augustus a.s. In het bericht wordt de benoeming nader toegelicht.

  15 april, Ouderbijdrage kinderopvang

  Ouders met kinderen in de kinderopvang betalen hiervoor een eigen bijdrage. In bijgaande brief wordt uitgelegd hoe de compensatie van deze eigen bijdrage wordt verrekend.