Nieuws

Op onze website bieden we verschillende soorten nieuws aan.

 • Verenigingsnieuws is op deze site te lezen, maar ook op de websites van onze scholen.
 • Op onze site presenteren wij onder 'schoolnieuws' ook een selectie van nieuwtjes die onze scholen op hun eigen website publiceren.
 • Uit de media is een rubriek met nieuwtjes die aan onderwijs en kinderen zijn gerelateerd. Ze worden opgespoord uit verschillende media.

  2 juli, Vakantieperiode
  Van maandag 5 juli t/m vrijdag 14 augustus zijn de scholen gesloten. Na een intensieve periode van thuisonderwijs en halve groepen, hopen we het volgend schooljaar 'weer gewoon' te doen binnen de beperkingen van de corona richtlijnen. Wij wensen iedereen een goede vakantie toe.
  11 juni, Benoeming leden Raad van Toezicht

  In de vergadering van 10 juni werden door de Raad van Toezicht drie nieuwe leden benoemd.

  In de vacature Duco Westerhof werd benoemd Haije Struiksma (financiën)
  In de vacature Jolanda van der Meer werd benoemd Sarah Walburg (kinderopvang)
  In de vacature Jantina Westerhof werd benoemd GRiet Eisma (hrm)

  De nieuwe leden treden per 1 juli in functie.

  4 juni, Vergoeding eigen bijdrage kinderopvang.

  De vergoeding voor de eigen bijdrage in de kinderopvang stopt per 8 juni. Dat betekent dat ouders met kinderopvangtoeslag die de kinderopvang de afgelopen periode hebben doorbetaald, een vergoeding voor het betalen van de eigen bijdrage tot aan de maximum uurprijs zullen ontvangen over de periode van 16 maart tot 8 juni.

  Zie bijgaande brief

  14 mei, Omzetting rechtspersoon

  Met het ondertekenen van de akte werd het proces tot omzetting van de rechtspersoon afgerond.

  De leden stemden in twee vergaderingen unaniem in met het voorstel tot wijziging van Vereniging naar een Stichting. Per brief worden de leden hierover geinformeerd.