Nieuws

Op onze website bieden we verschillende soorten nieuws aan.

 • Verenigingsnieuws is op deze site te lezen, maar ook op de websites van onze scholen.
 • Op onze site presenteren wij onder 'schoolnieuws' ook een selectie van nieuwtjes die onze scholen op hun eigen website publiceren.
 • Uit de media is een rubriek met nieuwtjes die aan onderwijs en kinderen zijn gerelateerd. Ze worden opgespoord uit verschillende media.

  13 februari, Statutenwijziging
  Voor de omzetting van de rechtspersoon zijn de leden per brief uitgenodigd met plaatsing van de vergaderdocumenten op de website van de vereniging.
  Het voorstel tot omzetting, waarvoor geen quorum noodzakelijk is, werd unaniem aangenomen. De vereiste 90% werd hiermee gehaald.

  Een besluit over de statutenwijziging kon niet worden genomen, al stemden de aanwezige leden unaniem in met de conceptstatuten. Het benodigde quorum voor een statutenwijziging werd in de vergadering van 12 februari niet gehaald.

  Het bestuur kondigde in de brief aan de leden al een tweede vergadering aan op 26 februari a.s. in pcbs De Skeakel te Sexbierum, aanvang 20.00 uur.
  Bijgaand de uitnodiging met agenda, het verslag van de ALV 12 februari en nogmaals de (gemarkeerde) wijzigingen van de huidige statuten en de concept statuten voor de Stichting CBO Noardwest Fryslân.  13 februari, Wonderlijke uitvindingen!
  Na de voorjaarsvakantie start IKC Prins Johan Friso met een gezamenlijk thema! Tot aan de meivakantie werkt ons hele Kind Centrum aan het thema ‘Wonderlijke Uitvindingen’. Maandag 24 februari openen we het thema gezamenlijk op het leerplein.

  Wat gaan we doen?
  Door het hele Kind Centrum worden activiteiten georganiseerd die te maken hebben met uitvindingen. Van de Hunebedden in Drenthe tot een balpen, van Huisje, Boompje, Beestje tot aan kunstenaars, van een proefjesmiddag tot een bezoek aan de fietsenmaker en van uitvindingen op de boerderij tot experimenteren in het scheikunde lokaal van de RSG. Voor alle units worden extra activiteiten georganiseerd. Het belooft leuk, leerzaam en interessant te worden!

  Ben je benieuwd wat we allemaal hebben gedaan? Op dinsdag 21 april van 16.00 uur tot 17.00 uur is iedereen uitgenodigd om een kijkje te komen nemen bij ons! Papa’s, mama’s, broers, zussen, opa’s en oma’s, wees welkom!


  13 februari, Vacature Voorzitter College van Bestuur
  De Raad van Toezicht is op zoek naar een bestuursvoorzitter.
  Bijgaand leest u het profiel.
  U kunt uw sollicitatiebrief met Curriculum Vitae vóór 17 februari a.s. per mail sturen naar:
  vacature@bureaumeesterschap.nl.

  3 februari, Duurzame energie 2020
  CBO NWF streeft naar verduurzaming van de schoolgebouwen. Naast eigen zonnepanelen participeren we in energiecoöperaties.
  Vandaag ontvingen we de certificaten voor duurzame energie.
  Onze elektriciteit komt van windenergie en de emissie van CO2 van het aardgas is eveneens vergroend (VER: Verified Emission Reductions).
  Hiermee leveren we weer een kleine bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelen.  14 januari, Onderwijs cao 2019 – 2020
  Ruim 96 procent van de schoolbesturen, verenigd in de PO-Raad, stemden in met het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Op vrijdag 10 januari 2020 tekenden de partijen het definitieve akkoord voor de CAO PO 2019-2020.
  De vakbonden hadden al eerder aangegeven dat hun achterbannen instemmen met het onderhandelaarsakkoord, zodat het akkoord definitief is.
  Er is de afgelopen periode, vanaf september 2018, een structurele salarisverbetering gerealiseerd voor de leraren van ruim 12,8%.
  De salarissen voor de onderwijsassistenten en de schooldirecties worden per 1 augustus a.s. aangepast.
  7 januari, Onze vakleerkracht gym -Thewis Hobma wint de Hotze Schuil trofee 2020.
  Thewis Hobma -vakleerkracht gymnastiek van IKC Prins Johan Friso en IKC Het Baken- is winnaar van de Hotze Schuil trofee. Hij wint de trofee voor zijn prestaties bij het Fierljeppen. Hij werd onder meer winnaar van de gouden riige, winnaar open NK.
  Hij had 3 maal een nieuw persoonlijk record. Met als verste sprong 21.41. Daarnaast won hij 7 dagtitels.

  Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Harlingen heeft Thewis de prijs in ontvangst genomen.
  Wij feliciteren onze collega van harte met deze prijs.


  6 januari, Omzetting van de rechtspersoon
  Het bestuur geeft in 2020 uitvoering aan de oproep van de ledenvergadering 2019 om de rechtspersoon van 'vereniging' om te zetten naar een 'stichting'. De historische band tussen leden en bestuur/vereniging is al jarenlang erg dun, de vergaderingen worden niet of nauwelijks meer bezocht. De leden zijn meer betrokken bij de eigen school dan bij de vereniging.
  Dit voornemen is ter advisering voorgelegd aan de medezeggenschapsraden van de scholen en de GMR.
  Naar verwachting worden in de maand februari extra ledenvergaderingen uitgeschreven.

  19 december, Nieuwsbrief nr 5 - december 2019
  Bijgaand de nieuwsbrief, december 2019