Nieuws

Op onze website bieden we verschillende soorten nieuws aan.

 • Verenigingsnieuws is op deze site te lezen, maar ook op de websites van onze scholen.
 • Op onze site presenteren wij onder 'schoolnieuws' ook een selectie van nieuwtjes die onze scholen op hun eigen website publiceren.
 • Uit de media is een rubriek met nieuwtjes die aan onderwijs en kinderen zijn gerelateerd. Ze worden opgespoord uit verschillende media.

  11 oktober, Verslag GMR vergadering
  Bijgaand het verslag van de vergadering van 2 oktober 2018, gehouden cbs Prins Johan Friso te Harlingen.
  10 oktober, Wethouder Jan Dijkstra leest voor op De Fûgelsang
  Op de dag van de duurzaamheid en passend in de Kinderboekenweek las wethouder Jan Dijkstra woensdag 10 oktober voor op CBS De Fûgelsang. De Fûgelsang besteedt al jaren aandacht aan de dag van de Duurzaamheid, waarbij jaarlijks een boek met allerlei verhalen over duurzaamheid door de school centraal staat.
  Bij de groepen 1 t/m 3 ging het verhaal over een park met windmolens, bij de groepen 4 en 5 over de keizerpinguïns en het opwarmen van de aarde en bij de groepen 6,7 en 8 over de afvalberg en het plastic.
  Bij dit laatste vertelde Dijkstra uit eigen ervaring bij hij bij de Seedyk afval verzamelde en zich verbaasde hoeveel je in een half uur bij elkaar raapt.
  De kinderen luisterden belangstellend en reageerden erg enthousiast. De leerkrachten werden door het enthousiasme van Jan Dijkstra en de kinderen besmet en willen met hun lessen verder gaan met dit onderwerp.


  4 oktober, Personeelsdag 2018
  De essentie van ons onderwijs was het thema van de personeelsdag 2018. Prof. Bas Haring nam op boeiende wijze in zijn verhalen het personeel mee in wat volgens hem er in het onderwijs het meeste toe doet: kinderen voorbereiden op hun toekomst. Daarbij staat volgens Haring niet de overdracht van kennis voorop, zoals die wordt getoetst door de onderwijsinspectie.
  Hij noemde aspecten zoals het geven van vertrouwen, het bouwen aan zelfvertrouwen, creativiteit, het leren sociaal met elkaar om te gaan en het kunnen omgaan met verschillen tussen mensen. Juist die vaardigheden die niet getoetst worden. Hiermee ontstaat er een spanningsveld tussen onderwijzen en leren.
  Kortom, een boeiend college passend bij de waarden van CBO NWF.
  Ontspanning werd gevonden in de culturele activiteiten in het kader van LF 2018 Culturele hoofdstad.
  Bijgaand een impressie

  24 september, De Skeakel ynTsjek
  De Skeakel was op 24 september te zien in Tsjek, een jeugdprogramma van Omrop Fryslân. Actuele thema's worden hierin belicht op een speelse manier. De uitzending is te zien via onderstaande link.
  https://www.skoal.tv/utstjoering/tsjek-24-septimber-2018
  12 september, Oogsttijd op CBS De Flambou
  Een schitterend gezicht; alle leerlingen van groep 6, 7 en 8 op de Kloostertuin tussen de dahliabloemen. CBS De Flambou heeft op de tuin van het dorp, op de Kloostertuin een eigen hoekje tuin. Dit schooljaar verbouwen wij er o.a. dahliaknollen. Het hele jaar hebben de leerlingen van onze school de dahliaknollen verzorgd en nu is het tijd om te oogsten! Aan de leerlingen van de bovenbouw de eer, zij hebben de dahliabloemen gesnoeid. Van de dahliabloemen zijn door de leerlingen van de bovenbouw mooie bosjes bloemen gemaakt en die worden in het dorp verkocht. De opbrengst gaat naar ons zendingsproject, Victory4All!