Nieuws

Op onze website bieden we verschillende soorten nieuws aan.

 • Verenigingsnieuws is op deze site te lezen, maar ook op de websites van onze scholen.
 • Op onze site presenteren wij onder 'schoolnieuws' ook een selectie van nieuwtjes die onze scholen op hun eigen website publiceren.
 • Uit de media is een rubriek met nieuwtjes die aan onderwijs en kinderen zijn gerelateerd. Ze worden opgespoord uit verschillende media.

  3 oktober, Studiedag Onderwijspersoneel Autisme
  Op 2 oktober volgde het onderwijspersoneel in dorpshuis Nij Franjum te Marsum een studiedag over autisme. Op enthousiaste en deskundige wijze gaf Colette de Bruin een praktische methodiek voor omgang met mensen met autisme. Er was veel herkenning bij de aanwezige meesters en juffen.

  25 september, Vacature combinatiefunctie onderwijsassistent en pedagogisch medewerker
  Het bestuur zoekt per 1 januari a.s. een onderwijsassistent/pedagogisch medewerker voor haar samenwerkingsschool De Syl in Oudebildtzijl.
  25 september, Verslag GMR vergadering
  Bijgaand het verslag van de vergadering van 18 september 2019, gehouden cbs De Fûgelsang te Berltsum.
  13 september, Nieuwe website IKC Prins Johan Friso met filmpjes informatief en speels
  De website van IKC Prins Johan Friso steekt sinds deze week in een fraaie nieuwe jas. Ouders en andere belangstellenden kunnen nu via korte filmpjes een kijkje nemen achter de voordeur van het Kindcentrum. De filmpjes, foto’s en toegankelijke teksten tonen wat het Integraal Kindcentrum aan de Grettingalaan in huis heeft. Dat is naast de basisschool ook een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal/voorschool en een Buitenschoolse opvang (BSO).
  IKC Prins Johan Friso wil dat alle kinderen vanuit een veilige omgeving de wereld én hun eigen talenten leren ontdekken, of ze nu een of twaalf jaar oud zijn.

  De kleurrijke nieuwe site van IKC Prins Johan Friso vindt u op www.cbsprinsjohanfriso.nl
  Voor alle scholen van CBO Noardwest Fryslân wordt binnenkort een soortgelijke website ontwikkeld.  13 september, Studieavond autisme voor onze medewerkers kinderopvang NWF
  Op 12 september organiseerde het bestuur een studieavond in cbs De Korendrager te Franeker voor onze medewerkers van de kinderopvang. Het thema was 'Geef me de 5', een lezing van Colette de Bruin over autisme. Deze lezing wordt op 2 oktober gehouden voor de medewerkers van het onderwijs.

  3 september, Vacature directeur sws It Iepen Finster
  Het bestuur zoekt per 1 januari a.s. een directeur voor haar samenwerkingsschool It Iepen Finster in Achlum