Nieuws

Op onze website bieden we verschillende soorten nieuws aan.

 • Verenigingsnieuws is op deze site te lezen, maar ook op de websites van onze scholen.
 • Op onze site presenteren wij onder 'schoolnieuws' ook een selectie van nieuwtjes die onze scholen op hun eigen website publiceren.
 • Uit de media is een rubriek met nieuwtjes die aan onderwijs en kinderen zijn gerelateerd. Ze worden opgespoord uit verschillende media.

  21 januari, Energy Challenges
  Duurzaamheid is één van de speerpunten van de vereniging. Met de kinderen doen we al een aantal jaren mee aan de Energy Challenges. Dit jaar hebben acht scholen zich aangemeld voor deze 'Energie Wedstrijd', een wedstrijd om zoveel mogelijk energie te besparen. In de aanloop van de projectweken hebben leerlingen meegewerkt aan de Stoel van de Toekomst.
  Stoel van de Toekomst is een idee en landelijk initiatief van Jan Terlouw. In heel Nederland schuiven bedrijven en instanties steeds vaker een extra stoel aan bij hun vergadering. Die stoel staat symbool voor toekomstige generaties. Tijdens de startbijeenkomst zullen de leerlingen stoelen gaan pimpen om ze vervolgens te overhandigen aan bedrijven als de Gasunie, EnTranCe en New Energy Coalition.

  19 december, Verslag GMR vergadering
  Bijgaand het verslag van de vergadering van 13 december 2018, gehouden cbs De Fûgelsang te Berltsum.
  13 december, Kerstmarkt 2018
  Op woensdag 12 december verzamelden de personeelsleden van CBO NWF zich bij dorpshuis De Moeting te Tzum om op de kerstmarkt het kerstpakket te verzilveren en samen het kalenderjaar gezellig af te sluiten.
  Negen standhouders boden hun waren aan in de sportzaal, met het café als ontmoetingsplaats.
  Dit jaar nodigde het bestuur ook de medewerkers uit van de kinderopvang en peuterspeelzalen waar onze scholen nauw mee samenwerken. Een gezellige middag.

  1 december, Eindopbrengst actie Scholen voor Scholen: € 30.000
  Hoewel nog niet alle acties zijn afgelopen, verwachten wij een totaal opbrengst van € 30.000. In de opbrengst is ook een bijdrage van De Wilde Ganzen en een gift van het bestuur verwerkt.
  Tijdens het 15-jarig jubileum van Victory4All overhandigde Saskia namens alle 17 scholen de cheque.