Nieuws uit de media

Uit de media is een rubriek met nieuwtjes die aan onderwijs en kinderen zijn gerelateerd. Ze worden opgespoord uit verschillende media.

  16 maart, Opvang kinderen tijdens Corona-crisis

  Voor kinderen van ouders in cruciale beroepen zoals de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten.

   

  Kinderen en spelen

  • De regel ‘houd afstand’ is binnen een gezin natuurlijk niet te doen, zeker met kleine kinderen. Zorg er wel voor dat je in groepen van buíten je gezin waar mogelijk 1,5 meter afstand houdt.
  • Spelen in de speeltuin, op het plein, strand of bos? Kinderen kunnen natuurlijk buiten spelen, maar vermijd grote groepen.

  2 maart, Lerarentekort is niet nieuw

  Haast iedereen weet dat het basisonderwijs te kampen heeft met een tekort aan meesters en juffen. De uitstroom van vakkrachten is al jaren hoger dan de instroom van nieuw onderwijzers. Gelukkig lijkt het tij langzamerhand te keren en neemt de instroom van pabo-studenten toe.
  Het probleem doet zich niet voor het eerst voor. Ook 70 jaar geleden deed zich een tekort aan leraren voor. Daardoor liep het aantal leerlingen per klas op. 
  In 1953 zat in 34 procent van de klassen 41 of meer leerlingen. Het gemiddelde aantal leerlingen was 36,3. Na 1953 ging de gemiddelde klassengrootte definitief naar beneden en in 1963 was dit al weer minder dan 33.


  29 februari, Schrikkeljaardag

  Wie op 29 februari geboren is, is eens in de vier jaar jarig. Voor 499 kinderen betekende dit dat zij - omdat ze vier jaar gelden geboren zijn - dit jaar voor het eerst hun verjaardag konden vieren. Zaterdag 29 februari vierden in totaal 11.000 mensen in Nederland hun verjaardag.
  Statistieken tonen aan dat op schrikkeldagen gemiddeld ook minder kinderen worden geboren dan op een vergelijkbare weekdag in februari.


  3 februari, Museum-tips voorjaar

  Veel kinderen houden van spannende verhalen uit de geschiedenis. In de voorjaarsvakantie is het daarom wellicht leuk het Fries Museum te bezoeken voor de tentoonstelling 'Wij Vikingen'. 
  Een kinderroute brengt meisjes en jongens terug in de tijd. Hoe was het om een viking te zijn.

  In Keramiekmuseum Princessehof kunnen kinderen in de tentoonstelling 'Gezonken schatten' met een schatkaart op pad op zoek naar verborgen zeemonsters en geheimen.

  Beide musea zijn gratis toegankelijk voor kinderen tot 17 jaar.


  31 januari, Motoriek ontwikkelen

  Kinderen ontwikkelen spelenderwijs hun motoriek. Lopen, pakken, draaien, springen, schrijven, veters strikken - het gaat stapje voor stapje beter.
  Het kan echter zijn dat kinderen wat meer oefening nodig hebben om een vaardigheid onder de knie te krijgen. Soms is wat extra aandacht en hulp handig. Wanneer motorische vaardigheden tot problemen leiden in het onderwijs of sport dan kan het wellicht goed zijn een kinderfysiotherapeut om raad te vragen.
  Voor een consult bij een kinderfysiotherapeut heeft u geen verwijsbriefje van een huisarts nodig.