Omzetting rechtspersoon

De leden adviseerden het bestuur tijdens de algemene vergadering van 19 juni jl. om de rechtspersoon om te zetten van vereniging naar stichting. Hieraan geeft het bestuur uitvoering. De Raad van Toezicht keurde het voorstel goed. De medezeggenschapsraden is om advies gevraagd en het voorstel wordt voorgelegd aan de leden tijdens de algemene vergaderingen op 12 februari en 26 februari a.s.

In beide vergaderingen stemden de aanwezige leden unaniem in met de omzetting. De nieuwe akte passeerde op 14 mei 2020 bij de notaris, waarmee de omzetting een feit is.