Omzetting rechtspersoon

De leden adviseerden het bestuur tijdens de algemene vergadering van 19 juni jl. om de rechtspersoon om te zetten van vereniging naar stichting. Hieraan geeft het bestuur uitvoering. De Raad van Toezicht keurde het voorstel goed. De medezeggenschapsraden is om advies gevraagd en het voorstel wordt voorgelegd aan de leden tijdens de algemene vergaderingen op 12 februari en 26 februari a.s.
De leden ontvangen binnenkort een uitnodiging. Onderstaand treft u de vergaderstukken aan.
Deze liggen ook ter inzage op de scholen en het verenigingskantoor.

    Vergadering 26 februari 2020

    Voor de besluitvorming van de statutenwijziging is een 2e vergadering noodzakelijk. Het bestuur nodigt de leden uit voor de vergadering op 26 februari a.s.

    Vergaderstukken ledenvergadering 12 februari 2020

    Concept Statuten stichting CBO Noardwest Fryslân