Plusklas

Voor de (hoog)begaafde kinderen op onze scholen, heeft onze vereniging een Plusklas ingericht op drie locaties, te weten de cbs Toermalijn te Franeker, de cbs Prins Johan Friso te Harlingen en cbs De Slotschool in St. Annaparochie.
In de folder vindt u informatie over de Plusklas.

Meer informatie en de procedure voor aanmelding van leerlingen voor de Plusklas is bijgaand protocol opgesteld.