Verantwoording

De jaarstukken 2019 omvatten het bestuursverslag en de jaarrekening. De accountant heeft na de controle een goedkeurende verklaring afgegeven waarna de Raad van Toezicht haar goedkeuring verleende aan het bestuur om de jaarstukken vast te stellen.

Bijgaand het bestuursverslag met daarin opgenomen de jaarrekening.