Onze stichting

Per 1 januari 2014 fuseerden PCBO Noordwest Friesland en CBO Menaldumadeel tot een nieuwe vereniging: CBO Noardwest Fryslân. Per 1 januari 2018 zijn vijf scholen van CBO G2 (Het Bildt - Leeuwarden) toegevoegd.
De vereniging telt nu 17 scholen met ruim 2.300 leerlingen: veertien uit de gemeente Waadhoeke, één uit Leeuwarden en twee uit Harlingen.
De grondslag van de vereniging is christelijk, waarbij er ruimte is voor pluriformiteit in het christelijk profiel van de scholen. Van de ouders verwachten we dat zij de grondslag en visie van de organisatie en de scholen respecteren.
De scholen kennen een open toelatingsbeleid en gaan respectvol om met anders- en niet gelovigen, een belangrijk uitgangspunt voor onze samenwerkingsscholen.
Het motto van de fusie was: Samen maak je onderwijs bijzonder!
Ouders en school zijn samen betrokken bij de ontwikkeling van de kinderen, waarbij elk kind recht wordt gedaan.

De nieuwe vereniging presenteert zich in de advertentie hiernaast. Deze kunt u ook downloaden als PDF.

Inmiddels is de rechtspersoon gewijzigd. Op 14 mei 2020 passeerde de akte bij de notaris waarin de omzetting van vereniging naar stichting werd geregeld. Voortaan is er sprake van de stiching Christelijk Basisonderwijs in Noardwest Fryslân.
Onderstaand de statuten van de stichting.