Dit zijn wij!
Voor de schoolplanperiode 2019 - 2023 heeft het bestuur met de schooldirectie, Raad van Toezicht en GMR de ontwikkelingen beschreven. In plaats van een documenten maakten eind 2019 leerlingen en oud-leerlingen van onze scholen een film en poster. Hiermee brengen we in beeld wie wij zijn en welke ontwikkelingen er op onze scholen spelen. Download hier de poster die zij maakten, of bekijk het filmpje hieronder.