Onderwijsassistent - Pedagogisch Medewerker sws De Syl

Het bestuur vraagt per 1 december a.s. een medewerker voor de combinatiefunctie onderwijsassistent (school) en pedagogisch medewerker (peuteropvang) voor haar sws De Syl in Oudebildtzijl.

Directeur sws It Iepen Finster

Het bestuur zoekt per 1 januari 2020 een directeur voor haar samenwerkingsschool It Iepen Finster in Achlum.

Invalleerkrachten
CBO Noardwest Fryslân hanteert een eigen invallerslijst voor korttijdelijke benoemingen. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij het bestuur:
P Postbus 180, 8800 AD Franeker
E Info@cbo-nwf.nl